EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste päivitetty 28.5.

Rekisterinpitäjä

Mainos Visualia
Metsätähdentie 16, 23800 Laitila

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Lockmer
heidi@visualia
050 364 1235

Rekisterin nimi

Mainos Visualian yhteydenottorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito ja viestiminen potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan käyttäjän lomakkeelle syöttämät tiedot. Tietoja säilytetään 6 kuukautta ja sitä vanhemmat tiedot poistetaan kalenterivuoden alussa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii asiakkaiden itsestään lomakkeella antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu hallintajärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.